Uppdatera informationen genom att klicka på tidkoden mellan uppdateringssymbolerna i översta svarta fältet.
Tidkoden visar när senaste uppdateringen av sidan gjordes i zulutid.
FJAR - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    00  AUTO 18007KT 02/01 Q1023=
    10  AUTO 18005KT 02/01 Q1023=
180120Z AUTO 14004KT 02/01 Q1023= (60%)
    30  AUTO VRB01KT 02/01 Q1024=
    40  AUTO 00000KT 02/01 Q1024=
180150Z AUTO 00000KT 02/01 Q1024=
    00  AUTO 09001KT 02/01 Q1024=
    10  AUTO 10001KT 02/01 Q1024=
180220Z AUTO 12002KT 02/01 Q1024=
    30  AUTO VRB02KT 02/01 Q1024=
    40  AUTO 10002KT 02/01 Q1024=
Vind Fjärås 04:48 lokal tid (100%,100%)

  2 minuter: medel 130° 03kt, byar 07kt
      08/26  sidvind    02kt, byar 05kt

 10 minuter: medel 110° 02kt, byar 07kt
             var   100°-130°
FORL - METAR (ingen TAF tillgänglig)
    00  AUTO 17004KT 08/02 Q1033=
    10  AUTO 17003KT 08/02 Q1033=
180120Z AUTO VRB01KT 07/02 Q1033=
    30  AUTO VRB02KT 07/02 Q1033=
    40  AUTO 00000KT 07/02 Q1033=
180150Z AUTO 00000KT 07/01 Q1033=
    00  AUTO 00000KT 06/01 Q1033=
    10  AUTO 00000KT 06/00 Q1034=
180220Z AUTO VRB01KT 06/00 Q1033=
    30  AUTO VRB01KT 06/00 Q1033=
    40  AUTO 23001KT 06/00 Q1033=
Vind Förlanda 04:48 lokal tid (100%,97%)

  2 minuter: medel 270° 00kt, byar 00kt
      06/24  sidvind    00kt, byar 00kt

 10 minuter: medel 250° 00kt, byar 02kt
             var   220°-280°
ESGP - METAR & TAF
180050Z AUTO 18008KT 9999 NCD 11/05 Q1026=
180120Z AUTO 17010KT 9999 NCD 11/05 Q1026=
180150Z AUTO 18011KT 9999 NCD 10/04 Q1026=
180220Z AUTO 18011KT 9999 NCD 10/03 Q1026=
TAF ESGP 180230Z 1803/1812 18012KT CAVOK TEMPO 1810/1812 18015G25KT=
ESGG - METAR & TAF
180050Z 17009KT CAVOK 07/01 Q1026=
180120Z 18009KT CAVOK 07/01 Q1026=
180150Z 17009KT CAVOK 07/01 Q1026=
180220Z 16006KT CAVOK 06/01 Q1026=
TAF ESGG 180230Z 1803/1903 17010KT CAVOK=
ESMT - METAR & TAF
180050Z 13006KT 100V160 9999 NCD 08/01 Q1027=
180120Z 14005KT 110V170 9999 NCD 07/02 Q1027=
180150Z 14005KT 100V160 9999 NCD 07/03 Q1027=
180220Z 14006KT 110V180 9999 NCD 07/03 Q1027=
TAF ESMT 180200Z 1803/1812 14008KT 9999 SCT030=
Aktuell SWC
Aktuell VFR-analys
VFR-prognos för morgondagen 06 UTC
Endast mellan 16 och 24
VFR-prognos för morgondagen 12 UTC
Endast mellan 16 och 24
Datakällor
Standard METAR & TAF
- Meteorologisk institutt, Norge
Icke standard METAR & TAF
- Säve: wx.awos.se
- Fjärås: metar.se
- Förlanda: metar.se
Grafik SWC & VFR-analys/prognos
- Luftfartsverket
Kontakt
Daniel Bengtsson - met@tulebo.se